CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BÀU CẠN

Quốc lộ 19, Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

0269) 3843807 - FAX: 0269) 3843808

Hotline: 0904615039- Phòng Kinh Doanh 

Mail: catecka@gmail.com

 www.catecka.com

Fanpage: 

Thông tin liên hệ

 - FAX: 0269) 3843808 hotline: 0904615039 Phòng Kinh Doanh

Mail: catecka@gmail.com

 www.catecka.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Copyright © 2017 catecka.com. All Rights Reserved.